NY Lagstiftning angående estetiska injektionsbehandlingar!!!

1 Juli 2021 träder nya regler om estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Dessa regler avser att stärka skyddet och öka säkerheten för dig som kund.

Grunderna i lagstiftningen innebär att endast legitimerade läkare, tandläkare samt sjuksköterskor får utföra dessa behandlingar. Därtill ska kliniker som utför dessa ingrepp anmäla sin verksamhet till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kunder ska vid initial konsultation ges information om planerade ingrepp samt eventuella risker. Du som kund ska även få minst 48 timmars betänketid innan eventuellt ingrepp.

I praktiken innebär detta att du som ny kund bokar konsultation inför din önskade behandling och därefter bokar vi in en annan tid för behandling.