Martin Berger leg. läkare

Martin Berger är legitimerad läkare och har specialistexamen i medicinsk radiologi. Under sina år som läkare på Södersjukhuset specialiserade han sig inom endovaskulära kärlinterventioner och har stor erfarenhet av kirurgiska interventionsbehandlingar samt akutsjukvård. 

Sedan 2017 driver han SimplyradAB som både har en röntgengren samt en estetisk gren. Martin Berger har fullgjort kurser inom filler samt botulinumtoxin via Dermamedical samt är även certifierad via estetiska injektionsrådet. 

"Som kund är det viktigt att du känner dig trygg. Med många års erfarenhet av sjukvård, senast som överläkare på Södersjukhuset, har jag god erfarenhet av sjukvård och att ha en medicinsk "kompass" vilket jag tror är av yttersta vikt vid olika former av injektionsbehandlingar. Jag är certifierad av estetiska injektionsrådet och Säkerklinik/If vilket innebär att du som kund omfattas av en patientförsäkring."